Komplexní služby v pojištění vozidel a strojů


Ověřte si ZDE datum konce pojištění svého vozidla

POZOR : 

Řešit změnu podmínek doporučujeme ihned po obdržení změny pojistných podmínek Vašeho vozidla  • Připravíme pojistnou smlouvu přesně dle Vašich požadavků
  • Pomůžeme Vám s pojistnou událostí a její likvidací
  • Porovnáme Vaše stávající pojištění a aktualizujeme jej na nové reálné hodnoty

Regionální zastoupeníVíte, kdy můžete změnit podmínky svého pojištění ?

1. Výpověď k datu výročí

Zákonné pojištění lze ukončit k datu výročí, tedy k datu, kdy bylo pojištění uzavřené. Aby byla výpověď uznána za platnou, musí být pojistiteli doručena nejpozději 6 týdnů před tímto datem.

2. Vznik pojistné události

Během tří měsíců následujících ode dne nahlášení pojistné události má pojištěný právo ukončit povinné ručení. Po doručení písemné výpovědi běží lhůta dlouhá 1 měsíc, po jejímž uplynutí je povinné ručení ukončeno.

3. Po uzavření povinného ručení

Dva měsíce od sjednání pojistné smlouvy má pojištěný právo ukončit pojistnou smlouvu o povinném ručení. Výpovědní lhůta trvá 8 dní ode dne doručení výpovědi.

4. Změna výše pojistného

Pokud pojistitel upraví výši pojistného, má pojištěný právo vypovědět povinné ručení a to během následujících 30 dní ode dne doručení informace o změně pojistného.

5. Prodej vozidla

V případě prodeje vozidla povinné ručení zaniká automaticky v den, kdy původní pojištěný pojistiteli nahlásí změnu vlastníka. Změnu je nutné doložit kupní smlouvou případně kopií velkého technického průkazu, ve kterém je již uveden nový majitel.

6. Výpověď povinného ručení dohodou

Obě strany - pojistitel i pojištěný - se samozřejmě mohou na výpovědi dohodnout. Podmínky ukončení smlouvy musí být popsány v písemné dohodě. Tento způsob ukončení povinného ručení není příliš obvyklý.

7. Krádež vozidla

V případě odcizení vozidla povinné ručení zanikne v den, kdy bylo pojišťovně nahlášeno jeho odcizení. Pojištěný musí samozřejmě doložit zprávu od Policie ČR

8. Odhlášení vozidla z registru

Pokud se vlastník rozhodne vozidlo vyřadit z registru a neprovozovat jej, není povinen platit povinné ručení. Změnu samozřejmě musí nahlásit pojišťovně, a to v podobě záznamu o vyřazení vozidla z registru.