Časté otázky a odpovědi

Mohu získat autopůjčku s aktivní exekucí?

Bohužel toto není možné, záznamy v registrech bankovních a nebankovních informací musí být v pořádku. Větší detail Vám sdělíme kdykoliv po telefonu.

Kolik zaplatím, když budu chtít úvěr doplatit dříve?

Bankovní i nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů jsou oprávněni si účtovat za předčasné splacení půjčky náhradu. Takový poplatek nesmí přesáhnout 1% z hodnoty předčasné splátky půjčky (0,5% u půjček se splatností kratší než jeden rok). V praxi to znamená, že pokud Váš čistý dluh (tzv.jistina bez úroků) činí například 50 tisíc, bude poplatek za předčasné splacení maximálně 500,- Kč. Větší detail Vám sdělíme kdykoliv po telefonu.

Co znamená "úvěr s poslední navýšenou splátkou"

Tento model znamená, že zákazník na počátku zaplatí určité menší procento z ceny vozu, následně několik let splácí nízkou měsíční částku a po skončení tohoto splácení tu zbývá poslední nerovnoměrná částka, která může dosáhnout výše až šedesáti procent ceny vozu. Větší detail Vám sdělíme kdykoliv po telefonu.

Jaké další poplatky v rámci získání úvěru mohu očekávat ?

Spolupracujeme pouze z renomovanými bankovními institucemi, kde nejsou za poskytování úvěru vyžadovány žádné doplňkové platby a skryté poplatky. Vše se řídí zákonem, zejména zákonem o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb

Kdy mohu změnit pojišťovnu a snížit pojistné ?

1. Výpověď k datu výročí

Zákonné pojištění lze ukončit k datu výročí, tedy k datu, kdy bylo pojištění uzavřené. Aby byla výpověď uznána za platnou, musí být pojistiteli doručena nejpozději 6 týdnů před tímto datem.

2. Vznik pojistné události

Během tří měsíců následujících ode dne nahlášení pojistné události má pojištěný právo ukončit povinné ručení. Po doručení písemné výpovědi běží lhůta dlouhá 1 měsíc, po jejímž uplynutí je povinné ručení ukončeno.

3. Po uzavření povinného ručení

Dva měsíce od sjednání pojistné smlouvy má pojištěný právo ukončit pojistnou smlouvu o povinném ručení. Výpovědní lhůta trvá 8 dní ode dne doručení výpovědi.

4. Změna výše pojistného

Pokud pojistitel upraví výši pojistného, má pojištěný právo vypovědět povinné ručení a to během následujících 30 dní ode dne doručení informace o změně pojistného.

5. Prodej vozidla

V případě prodeje vozidla povinné ručení zaniká automaticky v den, kdy původní pojištěný pojistiteli nahlásí změnu vlastníka. Změnu je nutné doložit kupní smlouvou případně kopií velkého technického průkazu, ve kterém je již uveden nový majitel.

6. Výpověď povinného ručení dohodou

Obě strany - pojistitel i pojištěný - se samozřejmě mohou na výpovědi dohodnout. Podmínky ukončení smlouvy musí být popsány v písemné dohodě. Tento způsob ukončení povinného ručení není příliš obvyklý.

7. Krádež vozidla

V případě odcizení vozidla povinné ručení zanikne v den, kdy bylo pojišťovně nahlášeno jeho odcizení. Pojištěný musí samozřejmě doložit zprávu od Policie ČR

8. Odhlášení vozidla z registru

Pokud se vlastník rozhodne vozidlo vyřadit z registru a neprovozovat jej, není povinen platit povinné ručení. Změnu samozřejmě musí nahlásit pojišťovně, a to v podobě záznamu o vyřazení vozidla z registru.